Jujutsu Kaisen by Milo Christensen

Satoru Gojo
99
Satoru Gojo
Score: 99
by Milo Christ...
earl grey lavender, cream, almond oolong
Megumi Fushiguro
99
Megumi Fushiguro
Score: 99
by Milo Christ...
oriental spice, masala chai, hojicha
Yuji Itadori
Yuji Itadori
 
by Milo Christ...
apricot, chocolate, ginger
Suguru Geto
Suguru Geto
 
by Milo Christ...
cocomint green, kukicha, green rooibos
Nobara Kugisaki
Nobara Kugisaki
 
by Milo Christ...
blood orange, chocolate, lapsang souchong