Wynonna Earp by Melissa V.

photo of Doc Holliday
99
Doc Holliday
Score: 99
by Melissa V.
lapsang souchong, earl grey bravo, hazelnut
photo of Wynonna
99
Wynonna
Score: 99
by Melissa V.
irish breakfast, caramel, chestnut
photo of Waverly
Waverly
Score: 80
by Melissa V.
caramel, cinnamon, cream
photo of Haught
Haught
 
by Melissa V.
gunpowder, vanilla green, raspberry green