VIEW ALORA'S PROFILE

Alora Freeman Blends

photo of Saiki K.
Saiki K.
 
by Alora Freeman
lemon soleil, citrus mint green, spearmint
photo of Teruhashi
Teruhashi
Score: 90
by Alora Freeman
summer rose, white strawberry, wild strawberry
photo of Kaido
Kaido
 
by Alora Freeman
grapefruit, white blueberry, white eternal spring
photo of Nendou
Nendou
 
by Alora Freeman
apricot, hazelnut, almond oolong
photo of Kaori
Kaori
 
by Alora Freeman
white tropics, blood orange, passionfruit tango
photo of Kousei
Kousei
 
by Alora Freeman
pu-erh dante, almond, black cherry