VIEW PIPKO'S PROFILE

Pipko Pip Blends

Chu Wanning
Chu Wanning
 
by Pipko Pip
white peony, cherry green, white blueberry
Mo Ran
Mo Ran
 
by Pipko Pip
pu erh dante, hazelnut, chestnut
He Xuan
He Xuan
 
by Pipko Pip
pu erh dante, blackberry, sour apple
Xie Lian
Xie Lian
 
by Pipko Pip
summer rose, cherry green, cranberry