VIEW KARIA'S PROFILE

Karia Solano Blends

photo of Karia's Cinnamon Madness
Karia's Cinnamon Madness
Score: 99
by Karia Solano
rooibos caramel, rooibos cinnamon apple, fiery cinnamon spice
photo of Official Kouture Crochet Tea
Official Kouture Crochet Tea
Score: 95
by Karia Solano
blood orange, wild strawberry, chamomile