Qiang Jin Jiu by Kate D

photo of Hua Xiangyi
99
Hua Xiangyi
Score: 99
by Kate D
christmas, cream, chestnut
photo of Ding Tao
99
Ding Tao
Score: 99
by Kate D
caramel, honeybush, candy apple
photo of Fei Sheng
99
Fei Sheng
Score: 99
by Kate D
chocolate, peppermint, rooibos cocomint
photo of Huo Lingyun
Huo Lingyun
Score: 90
by Kate D
lapsang souchong, pu-erh spice, masala chai
photo of Qi Zhuyin
99
Qi Zhuyin
Score: 99
by Kate D
spiced apple chai, honeybush pumpkin chai, pumpkin spice
photo of Qiao Tianya
99
Qiao Tianya
Score: 99
by Kate D
chocolate, chocolate chip, chocolate chai
photo of Shen Zechuan
99
Shen Zechuan
Score: 99
by Kate D
pu-erh spice, oriental spice, gingerbread
photo of Xiao Chiye
99
Xiao Chiye
Score: 99
by Kate D
green chai, ginseng green, spiced green
photo of Xiao Fangxu
99
Xiao Fangxu
Score: 99
by Kate D
pu-erh dante, almond, almond oolong
photo of Xiao Jiming
99
Xiao Jiming
Score: 99
by Kate D
white monkey, mango mate, dragon fruit dream
photo of Yao Wenyu
99
Yao Wenyu
Score: 99
by Kate D
chocolate, cocomint green, peppermint