Tian Guan Ci Fu by Pipko Pip

photo of He Xuan
He Xuan
 
by Pipko Pip
pu-erh dante, blackberry, sour apple
photo of Xie Lian
Xie Lian
 
by Pipko Pip
summer rose, cherry green, cranberry